Strickgarn Elian Bamboo - VSV

Strickgarn Bamboo 208 - weiß
- 11 %
Aktion

Strickgarn Bamboo 208 - weiß

€ 4.24 € 3.76
€ 3.11 zzgl. MwSt
Stück
Auf Lager
Strickgarn Elian Bamboo 208 - weiß
Strickgarn Bamboo 215 - gelb
- 11 %
Aktion

Strickgarn Bamboo 215 - gelb

€ 4.24 € 3.76
€ 3.11 zzgl. MwSt
Stück
Auf Lager
Strickgarn Elian Bamboo 215 - gelb
Strickgarn Bamboo 217 - schwarz
- 11 %
Aktion

Strickgarn Bamboo 217 - schwarz

€ 4.24 € 3.76
€ 3.11 zzgl. MwSt
Stück
Auf Lager
Strickgarn Elian Bamboo 217 - schwarz
Strickgarn Bamboo 873 - grün
- 11 %
Aktion

Strickgarn Bamboo 873 - grün

€ 4.24 € 3.76
€ 3.11 zzgl. MwSt
Stück
Auf Lager
Strickgarn Elian Bamboo 873 - grün
Strickgarn Bamboo 880 - grau
- 11 %
Aktion

Strickgarn Bamboo 880 - grau

€ 4.24 € 3.76
€ 3.11 zzgl. MwSt
Stück
Auf Lager
Strickgarn Elian Bamboo 880 - grau
Strickgarn Bamboo 3278 - rot
- 11 %
Aktion

Strickgarn Bamboo 3278 - rot

€ 4.24 € 3.76
€ 3.11 zzgl. MwSt
Stück
Auf Lager
Strickgarn Elian Bamboo 3278 - rot
Strickgarn Bamboo 4857 - rosa
- 11 %
Aktion

Strickgarn Bamboo 4857 - rosa

€ 4.24 € 3.76
€ 3.11 zzgl. MwSt
Stück
Auf Lager
Strickgarn Elian Bamboo 4857 - rosa
Strickgarn Bamboo 6730 - naturweiß
- 11 %
Aktion

Strickgarn Bamboo 6730 - naturweiß

€ 4.24 € 3.76
€ 3.11 zzgl. MwSt
Stück
Auf Lager
Strickgarn Elian Bamboo 6730 - naturweiß
Strickgarn Bamboo 6955 - blau
- 11 %
Aktion

Strickgarn Bamboo 6955 - blau

€ 4.24 € 3.76
€ 3.11 zzgl. MwSt
Stück
Auf Lager
Strickgarn Elian Bamboo 6955 - blau