Wollgarn Nako Kar Tanesi - Nako

Strickgarn Kar Tanesi 60261 - pink

Strickgarn Kar Tanesi 60261 - pink

€ 3.64
€ 3.01 zzgl. MwSt
Stück
Auf Lager
Strickgarn Nako Kar Tanesi 60261 - pink Material: 10% Polyamid, 65...
Strickgarn Kar Tanesi 60268 - rot

Strickgarn Kar Tanesi 60268 - rot

€ 3.64
€ 3.01 zzgl. MwSt
Stück
Auf Lager
Strickgarn Nako Kar Tanesi 60268 - rot Material: 10% Polyamid, 65%...
Strickgarn Kar Tanesi 60267 - braun

Strickgarn Kar Tanesi 60267 - braun

€ 3.64
€ 3.01 zzgl. MwSt
Stück
Auf Lager
Strickgarn Nako Kar Tanesi 60267 - braun Material: 10% Polyamid, 6...
Strickgarn Kar Tanesi 60258 - schwarz

Strickgarn Kar Tanesi 60258 - schwarz

€ 3.64
€ 3.01 zzgl. MwSt
Nicht auf Lager
Strickgarn Nako Kar Tanesi 60258 - schwarz Material: 10% Polyamid,...
Strickgarn Kar Tanesi 60318 - blau

Strickgarn Kar Tanesi 60318 - blau

€ 3.64
€ 3.01 zzgl. MwSt
Stück
Auf Lager
Strickgarn Nako Kar Tanesi 60318 - blau Material: 10% Polyamid, 65...
Strickgarn Kar Tanesi 60257 - weiß

Strickgarn Kar Tanesi 60257 - weiß

€ 3.64
€ 3.01 zzgl. MwSt
Nicht auf Lager
Strickgarn Nako Kar Tanesi 60257 - weiß Material: 10% Polyamid, 65...
Strickgarn Kar Tanesi 60269 - braun

Strickgarn Kar Tanesi 60269 - braun

€ 3.64
€ 3.01 zzgl. MwSt
Stück
Auf Lager
Strickgarn Nako Kar Tanesi 60269 - braun Material: 10% Polyamid, 6...
Strickgarn Kar Tanesi 60271 - blau

Strickgarn Kar Tanesi 60271 - blau

€ 3.64
€ 3.01 zzgl. MwSt
Stück
Auf Lager
Strickgarn Nako Kar Tanesi 60318 - blau Material: 10% Polyamid, 65...