Wool yarn Nako Kar Tanesi - Nako

Knitting yarn Kar Tanesi 60261 - pink

Knitting yarn Kar Tanesi 60261 - pink

€ 3.64
€ 3.01 without VAT
piece
In stock
Knitting yarn Nako Kar Tanesi 60261 - pink Content: 10% polyamide,...
Knitting yarn Kar Tanesi 60268 - red

Knitting yarn Kar Tanesi 60268 - red

€ 3.64
€ 3.01 without VAT
piece
In stock
Knitting yarn Nako Kar Tanesi 60268 - red Content: 10% polyamide, ...
Knitting yarn Kar Tanesi 60267 - brown

Knitting yarn Kar Tanesi 60267 - brown

€ 3.64
€ 3.01 without VAT
piece
In stock
Knitting yarn Nako Kar Tanesi 60267 - brown Content: 10% polyamide...
Knitting yarn Kar Tanesi 60258 - black

Knitting yarn Kar Tanesi 60258 - black

€ 3.64
€ 3.01 without VAT
Not in stock
Knitting yarn Nako Kar Tanesi 60258 - black  Content: 10% pol...
Knitting yarn Kar Tanesi 60318 - blue

Knitting yarn Kar Tanesi 60318 - blue

€ 3.64
€ 3.01 without VAT
Not in stock
Knitting yarn Nako Kar Tanesi 60318 - blue Content: 10% polyamide,...
Knitting yarn Kar Tanesi 60257 - white

Knitting yarn Kar Tanesi 60257 - white

€ 3.64
€ 3.01 without VAT
Not in stock
Knitting yarn Nako Kar Tanesi 60257 - white Content: 10% polyamide...
Knitting yarn Kar Tanesi 60269 - brown

Knitting yarn Kar Tanesi 60269 - brown

€ 3.64
€ 3.01 without VAT
piece
In stock
Knitting yarn Nako Kar Tanesi 60269 - brown Content: 10% polyamide...
Knitting yarn Kar Tanesi 60271 - blue

Knitting yarn Kar Tanesi 60271 - blue

€ 3.64
€ 3.01 without VAT
piece
In stock
Knitting yarn Nako Kar Tanesi 60271 - blue Content: 10% polyamide,...