Knitting yarn Elian Sofi - VSV

Knitting yarn Sofi 208 - white

Knitting yarn Sofi 208 - white

€ 3.56
€ 2.94 without VAT
piece
In stock
Knitting yarn Elian Sofi 208 - white
Knitting yarn Sofi 006 - pink

Knitting yarn Sofi 006 - pink

€ 3.56
€ 2.94 without VAT
Not in stock
Knitting yarn Elian Sofi 006 - pink
Knitting yarn Sofi 125 - brown

Knitting yarn Sofi 125 - brown

€ 3.56
€ 2.94 without VAT
piece
In stock
Knitting yarn Elian Sofi 125 - brown
Knitting yarn Sofi 217 - black

Knitting yarn Sofi 217 - black

€ 3.56
€ 2.94 without VAT
piece
In stock
Knitting yarn Elian Sofi 217 - black
Knitting yarn Sofi 255 - grey

Knitting yarn Sofi 255 - grey

€ 3.56
€ 2.94 without VAT
Not in stock
Knitting yarn Elian Sofi 255 - grey
Knitting yarn Sofi 788 - blue

Knitting yarn Sofi 788 - blue

€ 3.56
€ 2.94 without VAT
piece
In stock
Knitting yarn Elian 788 - blue
Knitting yarn Sofi 991 - red

Knitting yarn Sofi 991 - red

€ 3.56
€ 2.94 without VAT
piece
In stock
Knitting yarn Elian 991 - red
Knitting yarn Sofi 4514 - pink

Knitting yarn Sofi 4514 - pink

€ 3.56
€ 2.94 without VAT
piece
In stock
Knitting yarn Elian Sofi 4514 - pink
Knitting yarn Sofi 4876 - orange

Knitting yarn Sofi 4876 - orange

€ 3.56
€ 2.94 without VAT
piece
In stock
Knitting yarn Elian 4876 - orange