Pobočka Slovensko

VSV SR s.r.o.

Daxnerova 1182/3
05001, Revůca
Slovensko


Tel.: +421 584882460
mob.:+421 908885000
E-mail: info@vsv.cz


IČ: 36634557
DIČ: SK2021943088


Bohuslav Uhlíř
Obchodný zástupca
E-mail: vsv@vsv.sk

www.vsv.sk