Ta strona używa plików cookie w celu świadczenia usług, personalizacji reklam lub analizy wejść. Przeglądając stronę zgadzasz się z tym.

Zasady ochrony danych osobowych

Informacje o klientach są przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Republiki Czeskiej, w szczególności ustawą o ochronie danych osobowych nr 101/2000 Coll. ze zmianami i poprawkami. VSV s.r.o. wykorzystuje wszystkie dane uzyskane od klientów wyłącznie do użytku wewnętrznego firmy i nie przekazuje ich osobom trzecim. VSV s.r.o. z ich danymi osobowymi wyłącznie i wyłącznie w zakresie dozwolonym przez ustawę o ochronie danych osobowych, w szczególności w § 5 ust. b) oraz w § 5 ust.